Semestr IV:


Inteligencja Obliczeniowa – Wykład

Wyniki z zaliczenia wykładu (stan na dzień 18.06.2018). pobierz

Wykaz terminów zaliczeniowych:
Został JEDEN – OSTATNI termin w którym można zaliczyć materiał z wykładu.
03.09.2018 – godz. 8:15 sala 304H

Wpisy do indeksów 19.06.2018 (wtorek) od godz. 10:15 do godz. 11:10 w pokoju 227A.


Inteligencja Obliczeniowa – Ćwiczenia

Ćwiczenie nr 0 – SCILAB – Bardzo krótka instrukcja.

Ćwiczenie nr 1 – Logika rozmyta – zbiory rozmyte – Tworzenie: termów zmiennej lingwistycznej o różnych kształtach, modyfikatorów, zmiennych o wielu termach; operacje przecięcia, połączenia i dopełnienia. pobierz

Ćwiczenie nr 2 – Logika rozmyta – zbiory rozmyte – Rozmywanie, wnioskowanie, baza reguł, wyostrzanie. pobierz

Ćwiczenie nr 3 – Logika rozmyta – zbiory rozmyte – Sterowniki wielowejściowe i wielowyjściowe, relacje rozmyte, sposoby zapisu reguł, aproksymacja funkcji przy użyciu reguł rozmytych, charakterystyki przejściowe. pobierz

Ćwiczenie nr 4 – Sztuczne sieci neuronowe –  Sztuczna komórka neuronowa, perceptron, funkcja aktywacji, algorytmy trenowania perceptronu: perceptronowy, kieszeniowy, kieszeniowy z zatrzaskiem. pobierz

Ćwiczenie nr 5 – Sztuczne sieci neuronowe –  Sieci wielowarstwowe MLP (Multi Layer Perceptron), trenowanie sieci wielowarstwowych. pobierz

Wyniki zaliczenia ćwiczeń. Stan na dzień 18.06.2018 pobierz

 Najbliższa OSTATNIA poprawa 03.09.2018 sala 304H około godziny 9:30 tuż po zakończeniu zaliczenia z treści wykładowych.

Wpisy do indeksów 19.06.2018 (wtorek) od godz. 10:15 do godz. 11:10 w pokoju 227A.


Semestr V:


Zastosowanie Sztucznej Inteligencji – Projekt


Semestr VII:


Inteligentne Systemy Decyzyjne – Wykład


Inteligentne Systemy Decyzyjne – Ćwiczenia